Tuesday, 11 October 2011

Malaysia

Kebudayaan Malaysia

  • Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India
  • Kaum Melayu merupakan kaum terbesar dengan membentuk 54% daripada populasi Malaysia. Kaum Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. 
  • Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Kebanyakan kaum Cina beragama Buddha,Taoisme atau Kristian, berbahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. 
  • Kaum India pula membentuk 7.5% daripada populasi. Kebanyakannya beragama Hindu, bertutur Tamil, Malayalam, dan Hindi. 
  • Selain itu, terdapat juga kaum Sikh, Serani atau Eurasian dan kaum bumiputera lain. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Malaysia, tetapi Bahasa Inggeris digunakan secara meluas. 
  • Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum telah mengamalkan kebudayaan masing-masing di dalam satu negara. Kebudayaan tersebut termasuk pakaian tradisional kaum masing-masing, makanan dan cara pemakanan, perayaan kaum masing-masing.